Liên hệ

 

 

Địa chỉ: Đường Quách Thị Trang, Ấp Thanh Minh, Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện thoại: 0707 08 1293

E-mail: thaiviet7979@gmail.com